besarkan-tekssaiz-normalkecilkan-teksw3c
Selamat Datang Ke Portal Rasmi Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)
Log Masuk Daftar

Log Masuk Ke Akaun Anda

Username
Kata Laluan *
Ingati Saya

Cipta Akaun Anda

Ruangan yang bertanda(*) MESTI diisikan.
Name
Username
Kata Laluan *
Sahkan Kata Laluan *
Email *
Sahkan E-Mel *

Senarai Nama & Nombor Telefon Pegawai Bagi Bantuan Bencana Banjir

02

Hari Berkabung Malaysia

Berkabung MH17-2

Pematuhan Waktu Bekerja

0000000702-SIRI1-2013

Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP) JPAM

Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan

HANRUH

KONSEP DAN PELAKSANAAN PERTAHANAN MENYELURUH (HANRUH)

 

LATAR BELAKANG

Sukarelawan JPAM ialah orang awam yang mendaftar menjadi anggota Pertahanan Awam di mana-mana pejabat Pertahanan Awam yang sedia ada dan telah :-

 • Konsep HANRUH mula diperkenalkan pada tahun 1986.
 • 1990an usaha dilakukan tetapi tidak dapat direalisasikan.
 • 2006 MKN memutuskan konsep ini dilaksanakan.
 • 12 Julai 2008 Sidang MKN memutuskan untuk melaksanakan konsep HANRUH.
 • Tanggungjawab mempertahankan negara tidak terletak pada ATM sahaja.
 • Pertahanan negara bergantung rapat kepada penglibatan rakyat.
 • Rakyat perlu didedahkan kepada perasaan untuk mempertahankan negara dalam apa keadaan.
 • Melibatkan secara menyeluruh dan bersepadu agensi-agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta rakyat jelata.
 • HANRUH juga akan menyumbang kepada keselamatan negara secara berterusan.
 • Kesiapsiagaan Awam adalah tanggungjawab setiap rakyat untuk memastikan keamanan dan keharmonian Negara terjamin sepenuhnya
FAEDAH KEPADA NEGARA

Manfaat Di Bidang Pertahanan

 • Penggunaan aset dan sumber negara dapat diperolehi untuk keperluan logistik dan bekalan.
 • Ke arah mencapai dasar pertahanan berdikari.
 • Sokongan ke arah memantapkan pertahanan negara sama ada aman dan juga perang.
 • Mendisiplinkan masyarakat untuk menyokong kestabilan dan keharmonian Negara.

Manfaat Di Bidang Sosial

 • Penglibatan setiap lapisan rakyat melaksanakan HANRUH membantu semangat patriotism.
 • Meningkatkan semangat perjuangan, perpaduan, ketahanan.
 • Membina kumpulan pakar di dalam satu satu bidang yang boleh digunakan semasa peperangan..
KOMPONEN HANRUH

Keutuhan Psikologi
Bertujuan bagi membina kekuatan mental dan keyakinan diri di kalangan rakyat terhadap

 • Semangat cintakan negara.
 • Berani dan sanggup berkorban demi negara.
 • Tahu peranan masing-masing semasa aman dan perang.
 • Mengamalkan nilai agama dan moral yang tinggi.
 • Tidak terpengaruh dengan dakyah musuh.
 • Jasmani yang cergas; dan
 • Rakyat yang berdisiplin

Penyatuan Dan Perpaduan Masyarakat
Membina masyarakat yang harmoni tanpa perbezaan status, kaum, agama, budaya dan kenegerian:

 • Sikap penyayang.
 • Toleransi.
 • Muafakat.
 • Berkongsi wawasan.
 • Mengamalkan nilai murni.
 • Bermaklumat.

Kesiapsiagaan Keselamatan

 • ATM mempunyai keupayaan yang tinggi dan dibantu oleh Pasukan Simpanan, logistik dan infrastruktur yang effektif.
 • Agensi Keselamatan (PDRM) membantu untuk menegakkan keamanan dan menguatkuasakan undang-undang, membantu kerajaan semasa bencana alam dan malapetaka.

Keutuhan Ekonomi

 • Kerajaan dan sektor swasta berganding bahu dan bersatu memastikan kemampuan dan kekuatan ekonomi berterusan. Memastikan indeks ekonomi negara berada dilandasan yang betul.
 • Bekerjasama memastikan stok simpanan barangan perlu, sumber tenaga & air tidak terganggu.
 • Mewujudkan kesimbangan antara permintaan dan penawaran keperluan asas yang seimbang.

Kesiapsiagaan Awam

 • Penglibatan aktif semasa aman dan perang.
 • Kumpulan cari-lamat dan bantuan kecemasan.
 • Kumpulan perubatan.
 • Kumpulan sokongan logistik.
KOMPONEN KESIAPSIAGAAN AWAM

Tanggungjawab
Komponen Kesiapsiagaan Awam adalah salah satu daripada lima (5) komponen HANRUH yang memberikan takrifan tanggungjawab seperti berikut:

 • Kesediaan agensi awam dan swasta untuk mengadakan kemudahan perlindungan nyawa dan harta benda.
 • Kesediaan agensi awam dan swasta untuk membekalkan kemudahan asas dan logistik sebelum, semasa dan selepas peperangan, darurat atau bencana.
 • Kesediaan orang awam untuk menyelamatkan diri mereka semasa situasi peperangan, darurat atau bencana;.
 • Kesediaan agensi awam, swasta, badan sukarela dan orang perseorangan dalam pengemblengan tenaga sebelum, semasa dan selepas peperangan, darurat atau bencana.
 • Membina kesediaan dan kecekapan agensi awam, swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan orang awam bagi tujuan membentuk:
  1. Penglibatan aktif semasa aman dan perang.
  2. Kumpulan SAR dan bantuan kecemasan.
  3. Kumpulan perubatan; dan
  4. Kumpulan sokongan logistik.

Jawatankuasa
JPAM telah dilantik sebagai Urusetia kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) bagi komponen Kesiapsiagaan Awam HANRUH dengan dipertanggungjawabkan untuk merangka aktiviti-aktiviti jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang bagi semua langkah-langkah persediaan, teras program, strategi dan kaedah pelaksanaan berdasarkan terma rujukan yang dipersetujui oleh Kumpulan Kerja Komponen Kesiapsiagaan Awam HANRUH yang melibatkan sebanyak 9 kementerian dan 10 buah agensi/NGO.

Senarai Jawatankuasa

AHLI JAWANTANKUASA PENGERUSI
Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan),
Kementerian Dalam Negeri (KDN).

TIMBALAN PENGERUSI
Ketua Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

URUSETIA
Kementerian Dalam Negeri (KDN); dan
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM).

AHLI
a) Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM);
b) Kementerian Kerja Raya (KKR);
c) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM);
d) Kementerian Penerangan Komunikasi & Kebudayaan (KPKK);
e) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT);
f) Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi (KTAK) ;
g) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN HEP);
h) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT);
i) Angkatan Tentera Malaysia (ATM);
j) Polis DiRaja Malaysia (PDRM);
k) Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM);
l) Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM);
m) Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM);
n) Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ);
o) Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan;
p) Ikatan Relawan Rakyat (RELA);
q) Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM); dan
r) Mercy Malaysia.