PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN – BAGI KENDERAAN PEJABAT UNIT PERTAHANAN AWAM KEPALA BATAS, PULAU PINANG (WDS6257)