Soalan Lazim

Apakah tujuan JPAM mengadakan sidang latihan?

Bagi memenuhi fungsi dan tujuan penubuhan JPAM berdasarkan Akta 221 (Semakan 1979) yang menyatakan bahawa di dalam Seksyen 3 (2)

 1. Mengelola, menubuh, menyenggara, melengkapi, melatih dan mendisiplin angkatan dan perkhidmatan pertahanan awam.
 2. Mengajar orang ramai tentang pertahanan awam dan melengkapkan mereka bagi maksud pertahanan awam.
Print Friendly, PDF & Email

Siapakah yang boleh mengikuti latihan Pertahanan Awam?

Latihan Pertahanan Awam adalah terbuka kepada semua warganegera Malaysia

Print Friendly, PDF & Email

Apakah jenis latihan yang disediakan oleh JPAM ?

Latihan yang disediakan merangkumi pelbagai bentuk kemahiran bertujuan memberi pendedahan awalan ketika berlaku sesuatu kecemasan dan bencana.

Antara latihan yang disediakan :-

 1. Ceramah
 2. Latihan seperti LKAMK (Latihan Kesedaran Awam Menghadapi Kecemasan)
 3. Penubuhan Pasukan Sokongan
  • Pra-Sekolah (5-6 tahun)
  • Program Kesedaran Awal (PROKSPA) = Sekolah rendah (7-12 tahun)
  • Kadet Pertahanan Awam (KAPA) = Sekolah menengah (13-17 tahun)
  • Pasukan Institusi Pertahanan Awam (PISPA) = Pra-Universiti/ Institusi Kemahiran (18-20 tahun)
  • Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam (SISPA) – Institusi Pengajian Tinggi (20-24 tahun)
  • Komuniti/Sektor awam/Swasta/Korporat/Industri (Umur terbuka)
Print Friendly, PDF & Email

Di manakah latihan/ceramah akan diadakan?

Latihan Pertahanan Awam boleh dilaksanakan di Pejabat Awam atau di premis yang bersesuaian dengan jumlah peserta sepertimana yang dicadangkan oleh pemohon bagi memudahkan kehadiran peserta.

Print Friendly, PDF & Email

Apakah pengiktirafan yang diberikan kepada peserta yang menghadiri latihan ini?

Setiap peserta yang memenuhi syarat latihan Pertahanan Awam layak diberikan sijil menghadiri latihan / ceramah / kursus  sebagaimana yang berkaitan. Walau bagaimanapun, peserta dari kelompok Pra-Sekolah dan Sekolah Rendah tidak dibekalkan sebarang sijil.

Print Friendly, PDF & Email

Bagaimana cara memohon latihan Pertahanan Awam seperti yang dihebahkan?

Permohonan mengikut latihan boleh dihantar ke mana-mana Pejabat Daerah Pertahanan Awam (PDPA) atau Pejabat Negeri Pertahanan Awam (PNPA) melalui serahan tangan, pos, faks dan mel elektronik. Sungguhpun demikian, tuan/puan adalah dialu-alukan untuk berbincang dan mendapatkan penjelasan lanjut daripada Pegawai yang bertugas berhubung latihan yang ditawarkan.

Print Friendly, PDF & Email
HUBUNGI KAMI

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pegawai Perhubungan Awam
Cawangan Perhubungan Awam Dan Dokumentasi,
Ibu Pejabat, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia,
50556 Kuala Lumpur.

No Tel : 03-26871300 Samb. 1337/1340
No Fax : 03-26915714

Print Friendly, PDF & Email