Program Keselamatan Sekolah Rendah (PROKSPA)

PROGRAM KESEDARAN KESELAMATAN PERTAHANAN AWAM diadakan adalah untuk dijadikan sebagai GARIS PANDUAN MENGAJAR kepada pelajar PRA SEKOLAH dan SEKOLAH RENDAH.

Program ini terbahagi kepada 3 peringkat iaitu :-

  1. Pelajar PRA SEKOLAH
  2. Pelajar TAHAP I (Darjah 1 – Darjah 3)
  3. Pelajar TAHAP II (Darjah 4 – Darjah 6)

Program ini memberi pendedahan awal kepada pelajar PRA SEKOLAH dan SEKOLAH RENDAH tentang keselamatan diri sewaktu berlaku kecemasan. Memperkenalkan FUNGSI JABATAN di peringkat PRA SEKOLAH dan SEKOLAH RENDAH. Memberi LATIHAN yang bersesuaian mengikut tahap pelajar.

Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut sila Hubungi :

Kapt. (PA) Mohd Firdaus bin Zanabadan
Bahagian Pengurusan Latihan
Ibu Pejabat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia

No Tel : 03-8920 6023
No Fax : 03-8920 6360
Email : mohdfirdaus@civildefence.gov.my

Print Friendly, PDF & Email