Bahagian Pengurusan Latihan

Bahagian Pengurusan Latihan adalah bahagian yang dipertanggungjawabkan untuk mengkaji dan membuat penambahbaikan dasar latihan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ( JPAM ).

Memastikan dasar latihan dipatuhi dan modul latihan JPAM selaras di seluruh negara.

Visi

Menjadikan dasar latihan dan modul latihan JPAM adalah yang terbaik.

Objektif

  • Menghasilkan pegawai dan anggota yang berkemahiran dan cekap dalam melaksanakan tugas menyelamat.
  • Memastikan latihan yang dijalankan menepati kehendak dan keadaan semasa.
  • Memastikan latihan yang dijalankan mematuhi kurikulum yang telah ditetapkan.
  • Melahirkan pegawai dan anggota yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk melaksanakan tugas menyelamat.

Fungsi

  • Merangka dan menyusun silibus program latihan untuk pasukan sokongan, angkatan     dan pegawai tetap skim KP.
  • Menyelia dan mememantau perlaksanaan latihan.
  • Menetap dan menentukan dasar latihan.
  • Menyelidik dan membangunkan program latihan bersesuaian dari semasa ke semasa mengikut keperluan.
  • Menilai dan melapor pencapaian latihan yang telah dijalankan.
  • Memastikan latihan yang dijalankan mempunyai tahap keselamatan yang ditetapkan.

Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut, sila Hubungi :

Kol. (PA) Fazlisyah bin Muslim
Pengarah
Bahagian Pengurusan Latihan
Ibu Pejabat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia

No Tel : 03-8920 6007
No Fax : 03-8920 6360
Email : fazlisyah@civildefence.gov.my

 26,535 total views,  11 views today