PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN DENGAN KAEDAH SECARA SEBUTHARGA – BAGI KENDERAAN HICOM PERKASA (WKV6221) APM NEGERI SARAWAK