PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN DENGAN KAEDAH SECARA SEBUTHARGA – BAGI KENDERAAN HICOM (WHX278) APM NEGERI SARAWAK