PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBEKALAN ALAT GANTI BAGI 100 UNIT BOT PENYELAMAT PANTAI (INFLATABLE) 4 METER, 100 UNIT BOT PENYELAMAT ALUMINIUM 5.4 METER DAN 14 UNIT BOT DESTINI 32 KAKI UNTUK ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA BAGI TEMPOH TIGA PULUH ENAM (36) BULAN