Pelupusan Kenderaan Jabatan Secara Sebutharga Bernombor PA.J.400-16/5 JLD.6 (2) Hingga PA.J.400-16/5 JLD.6 (6)