Pasukan Institusi Pertahanan Awam (PISPA)

Pasukan Institusi Pertahanan Awam (PISPA)

Penubuhan PELATIH APM sebagai landasan kepada jabatan untuk melahirkan anggota yang berkepimpinan, berkelayakan dan profesional dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia.

Objektif

 • Menyebar dan mendidik pelajar mengenai langkah-langkah keselamatan diri dan orang awam serta membentuk keperibadian mereka untuk menjadi seorang individu yang berpengetahuan dalam ilmu Pertahanan Awam.
 • Menjadi pemangkin kepada kesedaran keselamatan orang awam melalui ilmu Pertahanan Awam yang diterapkan dan diaplikasikan di peringkat Institusi Pendidikan.
 • Melahirkan pelajar yang mampu berkhidmat dengan Angkatan Pertahanan Awam sebagai Pegawai Pasukan yang berkepimpinan, bertanggungjawab, dan berkelayakan dalam melaksanakan tugas.
 • Menanam semangat kerjasama, bertanggungjawab, berperikemanusiaan, taat setia dan cintakan negara serta semangat patriotisme.

Keanggotaan PELATIH APM

Syarat-syarat menjadi PELATIH APM

Pendaftaran untuk menyertai PELATIH APM adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut :

 1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas;
 2. Pelajar-pelajar yang berdaftar secara sepenuh masa di Institusi Pendidikan
 • Sihat tubuh badan dan tiada kecacatan fizikal (pengesahan pegawai perubatan jika diperlukan);
 1. Kelulusan akademik sekurang-kurangnya PMR/PT3 dan setaraf;
 2. Tidak menyertai mana-mana badan beruniform yang lain;
 3. Mendaftar sebagai anggota sukarela Pertahanan Awam; dan
 • Berminat menjalankan tugas secara sukarela.

Bayaran Elaun

PELATIH APM Institusi Pendidikan yang telah sah keanggotaannya layak menerima elaun jika mengikuti latihan dan aktiviti yang dianjurkan oleh Jabatan Pertahanan Awam. Ini tidak termasuk latihan dan aktiviti dalam kurikulum PISPA Institusi Pendidikan berkenaan.

Pegawai dan jurulatih pasukan adalah layak menerima elaun mengikut pangkat yang disandang sepertimana kadar yang ditetapkan dan diterima pakai oleh pihak APM kecuali Pegawai Bersekutu.

Perkhidmatan jurulatih dan pembantu jurulatih APM yang mengajar aktiviti PELATIH APM boleh dibayar oleh pihak Institusi Pendidikan berkenaan mengikut kadar pekeliling perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.

Sukatan Latihan

Pihak Pengurusan Institusi Pendidkan adalah digalakkan untuk mengadakan kursus kokurikulum PELATIH APM selama 5 semester. Bagi memenuhi keperluan silibus serta memahirkan mereka dari segi kemahiran, latihan luar/ medan akan diadakan setiap semester.

Anggota PELATIH APM akan mengikuti kokurikulum Pertahanan Awam selama 5 semester.

Sijil asas akan diberikan oleh APM kepada mahasiswa yang menamatkan semester 1 dengan jayanya.

Anggota PELATIH APM didedahkan dengan pelajaran Pertahanan Awam yang merangkumi semua silibus Pertahanan Awam dan akan mendapat Sijil Latihan Kemahiran, Penyelamat, Medik dan Melawan Kebakaran.

Pada semester kelima iaitu semester terakhir mereka akan mendapat Sijil Tamat PELATIH APM dan boleh meneruskan untuk menjadi anggota Pertahanan Awam dengan melapor diri di Pejabat Daerah Pertahanan Awam yang telah ditetapkan.

Anggota PELATIH APM akan ditauliahkan dengan Pegawai Sukarela Gred 13.

Hubungi Kami

Lt. (PA) Raja Mohd Kamarularif Bin Raja Ismail 
Cawangan Pasukan Sokongan
Bahagian Pengurusan Angkatan,
Ibu Pejabat, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

No Tel : 03-8920 6012
No Fax : 03-8920 6360
Email : kamarularif@civildefence.gov.my

Print Friendly, PDF & Email