KENYATAAN MEDIA – “TAWARAN JAWATAN GELARAN BERSEKUTU DARI APM (SULIT)”