Program Keselamatan Sekolah Rendah (PROKSPA)

PROGRAM KESEDARAN KESELAMATAN PERTAHANAN AWAM diadakan adalah untuk dijadikan sebagai GARIS PANDUAN MENGAJAR kepada pelajar PRA SEKOLAH dan SEKOLAH RENDAH.

Program ini terbahagi kepada 3 peringkat iaitu :-

  1. Pelajar PRA SEKOLAH
  2. Pelajar TAHAP I (Darjah 1 – Darjah 3)
  3. Pelajar TAHAP II (Darjah 4 – Darjah 6)

Program ini memberi pendedahan awal kepada pelajar PRA SEKOLAH dan SEKOLAH RENDAH tentang keselamatan diri sewaktu berlaku kecemasan. Memperkenalkan FUNGSI ANGKATAN di peringkat PRA SEKOLAH dan SEKOLAH RENDAH. Memberi LATIHAN yang bersesuaian mengikut tahap pelajar.

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan lanjut, sila Hubungi :

Kapt. (PA) Mohd Firdaus bin Zanabadan
Cawangan Kolaborasi, Kompetensi dan Pelaporan
Bahagian Pengurusan Latihan
Ibu Pejabat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia
No Tel : 03-8920 6016/6020/6023
No Fax : 03-8920 6360
Email : info_bpl@civildefence.gov.my

 16,575 total views,  15 views today