PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN DENGAN KAEDAH SECARA SEBUTHARGA – BAGI BOT RIGID 32 KAKI APM NEGERI SARAWAK