PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN DENGAN KAEDAH SECARA SEBUTHARGA – BAGI KENDERAAN HICOM PERKASA (WHX276) APM NEGERI SARAWAK