PELUPUSAN ASET ALIH SECARA SEBUTHARGA – BAGI KENDERAAN Isuzu (4×4) JGE 9991 APM JOHOR