TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH (PDPA WP LABUAN)