Kenali APM

Tentang APM

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) ialah agensi pertahanan awam di Malaysia yang terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri Negeri Malaysia. Dahulu dikenali sebagai JPA3 atau Rescue 991.

Definisi Pertahanan Awam

Meliputi apa-apa langkah yang tidak terjumlah kombat sebenar bagi mengadakan pertahanan terhadap apa-apa bentuk serangan musuh atau bencana daripada keseluruhan atau sebahagian dari akibatnya samada langkah itu diambil sebelum masa, semasa, atau selepas masa atau serangan bencana itu.

Maksud Pertahanan Awam

Pertahanan Awam merupakan program melindungi masyarakat awam daripada sebarang bencana samada bencana alam atau bencana buatan manusia melalui langkah dan persediaan menghadapi bencana.

 23,740 total views,  10 views today